รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

253 ม.2 ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

75/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

4 ซอย 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา

2/3 ถ.ปอยปริง ต.ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

80/90 ม.3 ต.เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

188/1 ซ.รามคำแหง53 แยก1 ซอย2 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวศ

171/5 ม.4 ต.สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

299 ม.9 ถ.ชัยกุมาร ต.ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล

426/4 ม.6 ต.ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสมุทรปราการ(ช.เทค)

330 ม.2 ซอย อู่ทอง ต.ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

135/3 ถ.สำราญชื่น ต.ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558