• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.เลี่ยงเมือง หนองขอยกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:45:22
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  143 ซอยจันทร์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:18:45
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  77/1 ม.4 ต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:16:04
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2/8 ม. 1 ถ.พิกาโย ต.พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:12:58
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  253 ม.2 ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:08:34
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  75/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:06:20
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  4 ซอย 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:59:43
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2/3 ถ.ปอยปริง ต.ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:39:42
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  80/90 ม.3 ต.เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:30:18
 • รามคำแหง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  188/1 ซ.รามคำแหง53 แยก1 ซอย2 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:20:47
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวศ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  171/5 ม.4 ต.สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:49:20
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  299 ม.9 ถ.ชัยกุมาร ต.ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  03 กรกฎาคม 2558 15:38:40
5/46