รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทบาลัยชุมชนตราด

เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
เทคนิคนครนายก

116 1 ถ.รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

46 ซ.15 สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ท่าโพ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ถ.เลี่ยงเมือง หนองขอยกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์

143 ซอยจันทร์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา

77/1 ม.4 ต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

2/8 ม. 1 ถ.พิกาโย ต.พังโคน พังโคน สกลนคร 47160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558