• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:37:29
 • วิทบาลัยชุมชนตราด
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:22:21
 • เทคนิคนครนายก
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  116 1 ถ.รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 12:00:49
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46 ซ.15 สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 11:07:06
 • นเรศวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ท่าโพ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:59:43
 • ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.เลี่ยงเมือง หนองขอยกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:45:22
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  143 ซอยจันทร์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:18:45
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  77/1 ม.4 ต.สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:16:04
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2/8 ม. 1 ถ.พิกาโย ต.พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:12:58
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  253 ม.2 ต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:08:34
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  75/2 ม.10 ต.ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:06:20
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  4 ซอย 5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 09:59:43
5/46