• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • หน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:49:49
 • คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  65/55 10 ซ.บางเลน8/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 11140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:32:41
 • กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 13:13:49
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:22:27
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 เมษายน 2557 11:13:00
 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  - ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 เมษายน 2557 15:50:27
46/46