รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (งานโครงการพิเศษฯ)

388 5 ถ.สุขุมวิท บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
สำนักคณบดี คณะทันตแทพยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ.อังรีดูนังถ์ วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

66 ถ.วังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

36/2 หมู่ 11 ไอยรา 5 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพ 2 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

49 1 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
หน่วยปฎิบัติการวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

65/55 10 ซ.บางเลน8/1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถ.ประชาราษฎร์1 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2557