• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ซ.เพชรเกษม 98 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:56:55
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:49:37
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  150 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:47:48
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  378 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:42:08
 • นราธิวาสราชนครินทร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:14:56
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:04:14
 • เชียงใหม่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:43:28
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:37:29
 • วิทบาลัยชุมชนตราด
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:22:21
 • เทคนิคนครนายก
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  116 1 ถ.รังสิต-นครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 12:00:49
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46 ซ.15 สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 11:07:06
 • นเรศวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ท่าโพ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 10:59:43
4/46