รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ

591 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

18/64 ถ.เทศบาล 4 - เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ

420/1 ถ.ราชวิถี - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

231 หมู่ 2 ถ.สุขประยูร ตำบลหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

1 ซ.เพชรเกษม 98 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ

150 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

378 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558