• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  591 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:21:31
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:15:18
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  18/64 ถ.เทศบาล 4 - เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:02:12
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  420/1 ถ.ราชวิถี - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:08:14
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ถ.สุขประยูร ตำบลหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:04:02
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ซ.เพชรเกษม 98 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:56:55
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:49:37
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  150 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:47:48
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  378 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:42:08
 • นราธิวาสราชนครินทร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:14:56
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  247 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 14:04:14
 • เชียงใหม่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  110 ถ.อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 13:43:28
4/46