• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รังสิต
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  52/347 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:11:19
 • วิทยาลัยเทคโฯโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.สรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:01:32
 • วิทยาลัยบรมราชชนนี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:34:07
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิโนธร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  - เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:33:03
 • ราชภัฏลำปาง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  119 ม.9 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:24:57
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 ม.8 หนองริ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 17:10:29
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษ วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:46:38
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  591 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 90230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:21:31
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  46/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:15:18
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  18/64 ถ.เทศบาล 4 - เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:02:12
 • มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  420/1 ถ.ราชวิถี - เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:08:14
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  231 หมู่ 2 ถ.สุขประยูร ตำบลหนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 15:04:02
3/46