• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:17:16
 • นเรศวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:09:14
 • สงขลานครินทร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:52:58
 • ราชภัฏนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  340 ถ.สุรนารายณ์ ์ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:28:49
 • หาดใหญ่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  125/502 ถ.พลพิชัย คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:20:54
 • รังสิต
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  52/347 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:11:19
 • วิทยาลัยเทคโฯโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.สรรพาวุธ บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:01:32
 • วิทยาลัยบรมราชชนนี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:34:07
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิโนธร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  - เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 10:33:03
 • ราชภัฏลำปาง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  119 ม.9 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง 52100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 09:24:57
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  89 ม.8 หนองริ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 17:10:29
 • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษ วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2558 16:46:38
3/46