รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี

695/11 ถ.สุรชัย ต.มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนราธิตย์

49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถ.ประชาชื่น ตำบลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

680 ต.ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

1 ซ.ฉลองกรุง ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85

ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

18/64 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช

131/16 ถ.ขาว วชิระยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลปกเกล้า จันทบุรี

36 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558