รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

89 2 ควนธานี กันตัง ตรัง 92110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

36 พมู่ที่ 9 ถ.- โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2559

มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 ม.4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี

695/11 ถ.สุรชัย ต.มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

439 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคนราธิตย์

49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถ.ประชาชื่น ตำบลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

680 ต.ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

1 ซ.ฉลองกรุง ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85

ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 กรกฎาคม 2558

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558