• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  695/11 ถ.สุรชัย ต.มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 14:17:11
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:42:07
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  439 ถ.จิระ ต.ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:32:08
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิตย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:21:00
 • มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  110/1-4 ถ.ประชาชื่น ตำบลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 13:08:29
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  680 ต.ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:44:36
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ซ.ฉลองกรุง ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:42:27
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:37:22
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:06:12
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  18/64 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:04:17
 • นวมินทราธิราช
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  131/16 ถ.ขาว วชิระยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:35:43
 • วิทยาลัยพยาบาลปกเกล้า จันทบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  36 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:37:09
2/46