• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  680 ต.ธาตุเชิงมุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 11:44:36
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1 ซ.ฉลองกรุง ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:42:27
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.มาลัยแมน ต.หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 กรกฎาคม 2558 10:37:22
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  177 ถ.ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:06:12
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  18/64 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 16:04:17
 • นวมินทราธิราช
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  131/16 ถ.ขาว วชิระยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 14:35:43
 • วิทยาลัยพยาบาลปกเกล้า จันทบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  36 วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:37:09
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:17:16
 • นเรศวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 13:09:14
 • สงขลานครินทร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:52:58
 • ราชภัฏนครราชสีมา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  340 ถ.สุรนารายณ์ ์ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:28:49
 • หาดใหญ่
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  125/502 ถ.พลพิชัย คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กรกฎาคม 2558 11:20:54
2/46