• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 11:18:31
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 กรกฎาคม 2558 09:33:59
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 16:23:55
 • มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  19/14 ม.2 ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 13:51:08
 • ศิลปากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:38:49
 • ศิลปากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:36:17
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  116 ม.6 ต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 15:11:24
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 14:21:33
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตววแพทยศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  123 หมู่ 16 ถ. ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:49:11
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  19/14 ม.2 ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:14:46
 • วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  729/42 ม.3 บ้านโครงการ 4 งามเจริญ ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:04:42
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(เทคโนเมืองลี้)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  219 หมู่บ้านนามน ม.16 ต.นาทราย ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 11:04:25
10/46