• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศิลปากร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  6 ถ.ราชมรรคาใน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:36:17
 • วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  116 ม.6 ต.ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 15:11:24
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2558 14:21:33
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตววแพทยศาสตร์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  123 หมู่ 16 ถ. ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:49:11
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  19/14 ม.2 ต.แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:14:46
 • วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  729/42 ม.3 บ้านโครงการ 4 งามเจริญ ถ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:04:42
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(เทคโนเมืองลี้)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  219 หมู่บ้านนามน ม.16 ต.นาทราย ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 11:04:25
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ม.9 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 10:42:10
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการ ด้านการควบคุมยาสูบตอยล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ต.ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:40:27
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:26:51
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  ถ.เทคโนภาค ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 14:02:35
 • องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วังน้อย)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  79 หลักกิโลเมตรที่ 55 ม.1 ต.ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 11:34:51
10/46