รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย​เกษมบัณฑิต​

1761​ ถ.พัฒนาการ​ สวนหลวง​ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัย
สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถ.ราชวิถี ราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรา E2 ชั้น 3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา

ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ถ.พุทธมณฑล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัย
Mahidol

2ถนนวังหลัง บางกอดน้อย กทม ถ.วังหลัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย

126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

319 ถ.ไทยพันทา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

80 หมู่ 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด

98 หมู่ 8 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

84 4 ถ.มิตรภาพ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39 / 1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2559