รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ตลาด
ตลาดกรีนเวย์ไนท์มาร์เก๊ต หาดใหญ่

1406/3 ถ.กาญจนวณิชย์ - ถ.กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2560

ตลาด
ตลาดอุดมสุข กบินทร์บุรี

379 หมู่10 ถ.สืบสิริ หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2557

ตลาด
ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

24/7 ถ.เทศบาลบำรุง 1 บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

ตลาด
ตลาดวัดต้นสน

77/6 ม.1 ถ.แม่แตงไทยอุทิศ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

ตลาด
ตลาดการค้าชายแดนไทย กัมพูชา

173 ม.4 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ตลาด
ตลาด

399 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557