• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข3 บางซื่อ(คลินิกยาเสพติด)
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  596 ถ.เตชาวณิช บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:12:59
 • ศูนย์จัดสรรผลประโยชน์การค้า
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  44/14 ถ.กรุงเทพ-นนท์ เตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:58:37
 • สถานีวิทยุคนใจใส FM105.00 Hz
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
  ที่อยู่ :
  129 หมู่ 3 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:39:22
 • สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  90/1 หมู่7 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:30:29
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  1 หมู่ 5 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:16:01
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  132/8 ถ.เทศบาล 17 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:12:52
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  2/1 ถ.เทศบาลพัฒนา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:10:57
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  333/7 หมู่ 5 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:09:00
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์ประสานงาน)
  ที่อยู่ :
  106/2 หมู่ 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 15:58:49
 • สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz)
  ที่อยู่ :
  76 ม.2 76 ม.2 ซอย ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญซอย 1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กรกฎาคม 2560 08:09:14
 • รพ.สต.ลุ่มระวี
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  ม.3 ลุ่มระวี จอมพระ สุรินทร์ 32180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 14:33:58
 • ร้านกุญชรอะไหล่ยนต์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายอะไหล่รถยนต์)
  ที่อยู่ :
  1811/2 ม.7 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 09:39:02
1/15