• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • พัฒนกร น้อมแนบ
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา)
  ที่อยู่ :
  88 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 16:46:05
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 63
  ประเภท :
  อื่นๆ (สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย)
  ที่อยู่ :
  1/1 ซ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:52:30
 • บ.สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท สยามยูไยเต็ด รับเบอร์ จำกัด)
  ที่อยู่ :
  55 ม. 6 - ถ.- ตำบลคลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2558 08:32:08
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล
  ประเภท :
  อื่นๆ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล)
  ที่อยู่ :
  201 หมู่ที่7 ถ.บ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2558 09:36:01
 • รพ.สต.บ้านคำพรินทร์
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  228 หมู่ 7 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤษภาคม 2558 18:42:18
 • รพ.สต.ดงขวาง
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  76 5 ถ.ชยางกูร ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2558 11:36:59
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง
  ประเภท :
  อื่นๆ (สคล. เหนือล่าง)
  ที่อยู่ :
  136/6 -- ถ.ศรีถมอรัตน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2558 12:28:25
 • เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่
  ประเภท :
  อื่นๆ (กลุ่มเด็กและเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  188/1 ซอยรามคำแหง 53 แยก 1ซอย 2 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2558 17:09:56
 • เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ (นายภานะรินทร์ รัตนไชย 107)
  ประเภท :
  อื่นๆ (NGO)
  ที่อยู่ :
  188/1 รามคำแหง 53 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 เมษายน 2558 16:53:11
 • สภาเด็กและเยาวชนอำเภอละงู
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์กรด้านเด็กและเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  17 ละงู ละงู สตูล 91110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2558 23:16:21
 • องค์กรเยาวชนตำบลบ้านขาว
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์กรเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  อบต.บ้านขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา 90140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มีนาคม 2558 16:21:51
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
  ที่อยู่ :
  หมู่ 5 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครร 5 ถ.- ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2546
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 มกราคม 2558 16:42:59
9/16