รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ชมรม)
ชมรมเยาวชนคนเก่ง

89 ม.5 ต.เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ศูนย์การแพทย์)
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

999 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ชมรม)
ประธานชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.

37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ)
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ

279 - ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง )
SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง

19 ถ.แสงชูโต ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานพินิจ)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังไวัดพิจิตร

39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (ชมรมเยาวชน)
ชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.

37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (มูลนิธิ)
มูลนิธิใบไม้เขียว

1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีบริการแก๊สรถยนต์)
หจก.ขวัญไทยมอเตอร์

401 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีอนามัย)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ 9

21 ม.4 ต.มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (ศูนย์ กศน.)
ศูนย์ กศน.อำเภอคุระบุรี

ต.แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีอนามัย)
สถานีอนามัยบ้ายนกนองหลุม

65 ม.10 ต.ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558