รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (เอกชน)
โรงเรียนโชคชัยกระบี่

82/1 2 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2560

อื่นๆ (สถานประกอบการ)
บริษัทไทยฟูดส์อาหารสัตว์จำกัด

259 7 ถ.- บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2560

อื่นๆ (รพ.สต.)
ลานดอกไม้

64 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 19 มีนาคม 2560

อื่นๆ (ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต)
ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต

443 ม.6 ถ.- พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2553

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน

- หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน

บ้านห้วยหิน หมู่ที่่ 1 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2560

อื่นๆ (เทศบาลตำบลครึ่ง)
เทศบาลตำบลครึ่ง

99 2 ถ.เทิง-เชียงของ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 มกราคม 2560

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา

หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2559

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา

หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2559

อื่นๆ (กิตติการยาง)
กิตติการยาง

155 หมู่ 9 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤศจิกายน 2559

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน

- หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร ควนโดน ควนโดน สตูล 91160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 11 พฤศจิกายน 2559

อื่นๆ (แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล)
กฟผ.เขื่อนภูมิพล

180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 13 ตุลาคม 2559