รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
แจนแดนเรดิโอ

170 3 แจนแดน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
บ้านเสือเต้น

222/2 8 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุคนใจใส FM.105.00 MHz.

129 ต.โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สภาสังคมสงเคราะห์)
สภาสังคมสงเคราะห์

257 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (หนังสือพิมพ์)
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

834/78-76 ถ.มิตรภาพ - เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุเพื่อคงามมั่นคงภายในบางระกำ

3 ม.5 ต.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในบางระกำ

3 ม.5 ต.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุสุรินทร์

89 ถ.เทพสุรินทร์ ต.ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
shangri la

89 ถ.เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ร้านยา)
พรพงษ์เภสัช

126/208 ถ.วัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 14230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร

291 นราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถ.สาธรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เครือข่ายการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

420/8 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558