รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (โรงแรม)
shangri la

89 ถ.เจริญกรุง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ร้านยา)
พรพงษ์เภสัช

126/208 ถ.วัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 14230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร

291 นราธิวาสราชนครินทร์ 24 ถ.สาธรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เครือข่ายการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่)
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

420/8 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ชมรม)
ชมรมเยาวชนคนเก่ง

89 ม.5 ต.เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ศูนย์การแพทย์)
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

999 ต.ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ชมรม)
ประธานชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.

37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ)
คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ

279 - ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง )
SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง

19 ถ.แสงชูโต ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานพินิจ)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังไวัดพิจิตร

39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (ชมรมเยาวชน)
ชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.

37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (มูลนิธิ)
มูลนิธิใบไม้เขียว

1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558