• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ประธานชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.
  ประเภท :
  อื่นๆ (ชมรม)
  ที่อยู่ :
  37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 กรกฎาคม 2558 13:54:05
 • คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิกเวชกรรมแพทย์ศรีนครินทร์ สาขาประเวศ)
  ที่อยู่ :
  279 - ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2558 10:03:03
 • SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (SCG PACKAGING กลุ่มโรงงานบ้านโป่ง )
  ที่อยู่ :
  19 ถ.แสงชูโต ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี ึ70110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 มิถุนายน 2558 09:41:41
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังไวัดพิจิตร
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานพินิจ)
  ที่อยู่ :
  39/89-90 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 11:30:44
 • ชมรมเยาวชนงดปัจจัยเสี่ยง นม.
  ประเภท :
  อื่นๆ (ชมรมเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  37 ม.17 ต.โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:21:44
 • มูลนิธิใบไม้เขียว
  ประเภท :
  อื่นๆ (มูลนิธิ)
  ที่อยู่ :
  1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 มิถุนายน 2558 09:02:05
 • หจก.ขวัญไทยมอเตอร์
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีบริการแก๊สรถยนต์)
  ที่อยู่ :
  401 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 21:53:37
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ 9
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีอนามัย)
  ที่อยู่ :
  21 ม.4 ต.มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 16:27:49
 • ศูนย์ กศน.อำเภอคุระบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์ กศน.)
  ที่อยู่ :
  ต.แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 11:36:16
 • สถานีอนามัยบ้ายนกนองหลุม
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีอนามัย)
  ที่อยู่ :
  65 ม.10 ต.ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 51000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 มิถุนายน 2558 09:27:57
 • พัฒนกร น้อมแนบ
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา)
  ที่อยู่ :
  88 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 16:46:05
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 63
  ประเภท :
  อื่นๆ (สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย)
  ที่อยู่ :
  1/1 ซ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มิถุนายน 2558 15:52:30
8/16