รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (Max Pavillage)
Max Pavillage Day/Mount Room

98/8 อาคารแมคพาวิลเลจ ถ.งามวงศ์วาน 27 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2559

อื่นๆ (ร้านเกมส์ออนไลน์)
หน้าเมืองอินเตอร์เน็ต

101/2 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี (รอบเกาะ) หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2559

อื่นๆ (ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์)
หน้าเมืองอินเตอร์เน็ต

101/2 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี (รอบเกาะ) หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2559

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
คลินิกนายแพทย์ภาณุวัฒน์

522/3 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 กรกฎาคม 2559

อื่นๆ (คลินิก)
เวอร์เทคสหคลินิก

209 ซอยสยามซอย 7 ถ.พญาไท ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 กรกฎาคม 2559

อื่นๆ (โรงแรม)
เบลลา วิลล่า กรุ๊ป

336/22 ถ.พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2559

อื่นๆ (คลินีกณรงค์การแพทย์)
คลินีกณรงค์การแพทย์

3/1977 พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 52 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2559

อื่นๆ (คลินีกณรงค์การแพทย์)
คลินีกณรงค์การแพทย์

3/1977 พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 52 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2559

อื่นๆ (จักษุคลินิก)
กรุงเทพจักษุคลินิก

430/37-38 สยามสแควร์ ซอย 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2559

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
Siam Loft Clinic

430/37-38 สยามสแควร์ ซอย 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2559

อื่นๆ (บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

64/15 หมู่ 4 ถ.- ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2559

อื่นๆ (ร้านค้า)
ดวงการค้า

150 ม4 โคกสำรญ ถ.ทล.ชนบทหนองคาย1017 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2559