รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ร้านอินเตอร์เนต)
ต้น-ตาล คอมพิวเตอร์

147 หมู่6 ถ.- บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (บริษัทเอกชน)
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

101/99 ซฮญ7 ถ.นวนครโครงการ 1 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (THAI SPORTS GARMENT CO.,LTD.)
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

77/1 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บูกิต)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต

85 บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 96130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 11 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม ชุมชนอบอุ่น)
คาเมราตาคลินิกเวชกรรม สาขาเมืองเอก

52/291 ห้องเลขที่ 1117-1118 ม.7 ต.หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (รพ.สต.กุดยาลวน)
รพ.สต.กุดยาลวน

ม.1 บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

อื่นๆ (อบต.)
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

77 หมู่ที่ 3 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2561

อื่นๆ (พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก)
พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก

465-465/1 เพชรบุรี7 ถ.เพชรบุรี ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

อื่นๆ (สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์)
นายสรศักดิ์ ปัญญาคม

319 ถ.ไทยพันทา เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

อื่นๆ (นักเรียน)
บ้าน

26 ม.7 เเสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2561

อื่นๆ (สถานศึกษา)
รร.อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

1 หมูู่ 18 - ถ.เทิง - เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561