รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (รพ.สต.กุดยาลวน)
รพ.สต.กุดยาลวน

ม.1 บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

อื่นๆ (อบต.)
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

77 หมู่ที่ 3 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2561

อื่นๆ (พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก)
พญาไทสิทธิเวช สหคลินิก

465-465/1 เพชรบุรี7 ถ.เพชรบุรี ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2561

อื่นๆ (สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์)
นายสรศักดิ์ ปัญญาคม

319 ถ.ไทยพันทา เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2561

อื่นๆ (นักเรียน)
บ้าน

26 ม.7 เเสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2561

อื่นๆ (สถานศึกษา)
รร.อนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

1 หมูู่ 18 - ถ.เทิง - เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย 57340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
อุดมสุข

93/25 9 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2561

อื่นๆ (องค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน)
ชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร

อาคารสำนักงานชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร หมู่ 2 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 14 มกราคม 2561

อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉิลมพระเกียรติบ้านพระเพลิง)
อบต.

111 หมู่ 12 - ถ.- พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2560

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านยาขวัญใจเภสัช

97/7 ม.5 ถ.- วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤศจิกายน 2560

อื่นๆ (คลินิกทันตกรรม)
คลินิกทันตกรรมออลเด็นเต้

31 ถ.บางแสนสาย4ใต้ แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2560

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านศาลายา ลำพูน

49/1 หมู่ที่ 1 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 กันยายน 2560