• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • Max Pavillage Day/Mount Room
  ประเภท :
  อื่นๆ (Max Pavillage)
  ที่อยู่ :
  98/8 อาคารแมคพาวิลเลจ ถ.งามวงศ์วาน 27 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กันยายน 2559 05:54:54
 • หน้าเมืองอินเตอร์เน็ต
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านเกมส์ออนไลน์)
  ที่อยู่ :
  101/2 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี (รอบเกาะ) หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2559 16:50:46
 • หน้าเมืองอินเตอร์เน็ต
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์)
  ที่อยู่ :
  101/2 5 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี (รอบเกาะ) หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2559 16:47:57
 • คลินิกนายแพทย์ภาณุวัฒน์
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
  ที่อยู่ :
  522/3 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 กรกฎาคม 2559 11:50:28
 • เวอร์เทคสหคลินิก
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิก)
  ที่อยู่ :
  209 ซอยสยามซอย 7 ถ.พญาไท ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 กรกฎาคม 2559 16:36:23
 • เบลลา วิลล่า กรุ๊ป
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรม)
  ที่อยู่ :
  336/22 ถ.พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 กรกฎาคม 2559 12:43:03
 • คลินีกณรงค์การแพทย์
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินีกณรงค์การแพทย์)
  ที่อยู่ :
  3/1977 พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 52 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 09:43:47
 • คลินีกณรงค์การแพทย์
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินีกณรงค์การแพทย์)
  ที่อยู่ :
  3/1977 พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน 52 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2559 09:38:36
 • กรุงเทพจักษุคลินิก
  ประเภท :
  อื่นๆ (จักษุคลินิก)
  ที่อยู่ :
  430/37-38 สยามสแควร์ ซอย 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤษภาคม 2559 12:42:13
 • Siam Loft Clinic
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
  ที่อยู่ :
  430/37-38 สยามสแควร์ ซอย 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 พฤษภาคม 2559 11:45:18
 • บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  ที่อยู่ :
  64/15 หมู่ 4 ถ.- ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 พฤษภาคม 2559 16:10:29
 • ดวงการค้า
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านค้า)
  ที่อยู่ :
  150 ม4 โคกสำรญ ถ.ทล.ชนบทหนองคาย1017 ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2549
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 เมษายน 2559 12:31:13
4/16