รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (คลินิกกิจกรรมบำบัด)
Happy kids clinic

107/29 กำแพงเพชร 6 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านดีฟาร์มาซี สาขาบางพระ

200/19-21 2 ถ.- บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
บีบี ฟาร์มาซี

62/194 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละ เทพประสิทธิ์ 8 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ไบโอฟาร์มาซี

338/123 หมู่ 12 ถ.พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
แสงอรุณโอสถ

11/17 4 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
เทียนมี-มีเภสัช

324/17 หมู่.12 ซอยชัยพฤกษ์1 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
กว้างเล่งตึ๊ง

104/14 ถ.เทศวานิช ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
แอร์พอร์ตยา

40/57 วิภาวดี74 ถ.วิภาวดีรังสิต สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ ()
ร้านยาบริบาลเภสัช

46 - ถ.เนตรดี เเสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านยา)
โพธิ์ประดิษฐ์

62หมู่4 ถ.พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
วี ฟาร์มาซี

50/767 ม.5 ซ.เนินพลับหวาน ถ.สุขุมวิทพัทยา53 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
กมลศิริเภสัช

49/7 ถ.เซิดน้อย บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561