• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต)
  ที่อยู่ :
  443 ม.6 ถ.- พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 12:38:27
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 09:23:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  บ้านห้วยหิน หมู่ที่่ 1 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 13:54:20
 • เทศบาลตำบลครึ่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (เทศบาลตำบลครึ่ง)
  ที่อยู่ :
  99 2 ถ.เทิง-เชียงของ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 มกราคม 2560 13:27:40
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ธันวาคม 2559 21:11:39
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ธันวาคม 2559 19:40:38
 • กิตติการยาง
  ประเภท :
  อื่นๆ (กิตติการยาง)
  ที่อยู่ :
  155 หมู่ 9 ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 พฤศจิกายน 2559 11:52:34
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโดน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ 1 ถ.ยนตรการกำธร ควนโดน ควนโดน สตูล 91160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 พฤศจิกายน 2559 15:22:45
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:50:16
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานพยาบาลเขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:44:10
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด)
  ที่อยู่ :
  219 8 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 11:52:05
 • บาลาเซาะชุมชนรานอ
  ประเภท :
  อื่นๆ (บาลาเซาะ (คือมัสยิดที่ไม่ได้จดทะเบียน))
  ที่อยู่ :
  13/10 - ถ.- กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 10:37:41
3/16