• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,438
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ร้านกุญชรอะไหล่ยนต์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายอะไหล่รถยนต์)
  ที่อยู่ :
  1811/2 ม.7 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 09:39:02
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:40:41
 • บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ ()
  ที่อยู่ :
  700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2560 16:55:15
 • บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม)
  ที่อยู่ :
  700/117 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอ บ้านเก่า พนัสนิคม ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤษภาคม 2560 16:52:07
 • โรงเรียนโชคชัยกระบี่
  ประเภท :
  อื่นๆ (เอกชน)
  ที่อยู่ :
  82/1 2 ถ.เหนือคลอง-เขาพนม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 พฤษภาคม 2560 11:46:30
 • บริษัทไทยฟูดส์อาหารสัตว์จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานประกอบการ)
  ที่อยู่ :
  259 7 ถ.- บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 เมษายน 2560 16:59:44
 • ลานดอกไม้
  ประเภท :
  อื่นๆ (รพ.สต.)
  ที่อยู่ :
  64 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มีนาคม 2560 09:59:56
 • ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต)
  ที่อยู่ :
  443 ม.6 ถ.- พระยืน พระยืน ขอนแก่น 40320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มีนาคม 2560 12:38:27
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่2 ถ.- บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 กุมภาพันธ์ 2560 09:23:18
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  บ้านห้วยหิน หมู่ที่่ 1 หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร 47120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 กุมภาพันธ์ 2560 13:54:20
 • เทศบาลตำบลครึ่ง
  ประเภท :
  อื่นๆ (เทศบาลตำบลครึ่ง)
  ที่อยู่ :
  99 2 ถ.เทิง-เชียงของ ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 มกราคม 2560 13:27:40
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบานา
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 ถ.นาเกลือ ตำบลบานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ธันวาคม 2559 21:11:39
2/15