รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (คลินิกหมอจรรยา)
คลินิกหมอจรรยา

187 ถ.ผังเมือง สะแตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน))
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)

700/737 นิคมอมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/65 6 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (อบต แจ้ซ้อน)
อบต แจ้ซ้อน

330 2 แจ้ซ้อน เมืองลำปาง ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด)
บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด

20/1 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.)
โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.

อาคารบ้านลือชา เลขที่ 10 ชั้น ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

299/30 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

379 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

3 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (โครงการควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่)
โครงการควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

156 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท)
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด

26/5 หมู่ 9 ซอย วปอ.11(พิเศษ ) ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านยาสองเภสัชกร

99/106 4 ถ.วัดศรีบูรณาวาส โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2556

วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤษภาคม 2557