รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพี้

89 9 ถ.- คำพี้ นาแก นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤศจิกายน 2557

อื่นๆ (บริษัท)
บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

3/214 อาคาร 1 ชั้น 14 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2557

อื่นๆ (ืชุมชนบ้านปาตาบูดี)
มัสยิดดารุลฟาอีซีนบูดี

หมู่ 3 - ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 ตุลาคม 2557

อื่นๆ (ร้านขายยา)
มาบข่าฟาร์มาซี

150 - ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ภัครินทร์เภสัช

193 ถ.นางพิม ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านเภสัชกรปาจรีย์

20 6 ถ.ไกรภักดี ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (โรงแรม)
Salaya Pavilion Hotel and training center

999 Sai 4 ถ.Buddhamonthon Salaya พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านยาเภสัชกรชูศักดิ์

45 ถ.วรบุตร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านยา เภสัชชุมชน

206/17 ตรงข้ามปากซอย 8 ถ. เจษฎาวิถี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านยายยา ธวัชชัยเวชภัณฑ์

52/17 14 ถ.พหลโยธิน ลี้ ลี้ ลำพูน 51110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ร้านคลินิกยา

39/100 ถ. สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่

999/150 วิภาวดีรังสิต ถ.วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2557