รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

60/13 3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ถ.เพลินจิต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด)
บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด

39/39 ,39/40 4 ถ.บายพาสชลบุรี หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (ร้านขายยา สมาร์ท ดรัก)
ร้านขายยา สมาร์ท ดรัก

1 31 ถ.อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (คลินิกหมอจรรยา)
คลินิกหมอจรรยา

187 ถ.ผังเมือง สะแตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน))
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)

700/737 นิคมอมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

700/65 6 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (อบต แจ้ซ้อน)
อบต แจ้ซ้อน

330 2 แจ้ซ้อน เมืองลำปาง ลำปาง 52240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด)
บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด

20/1 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.)
โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.

อาคารบ้านลือชา เลขที่ 10 ชั้น ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

299/30 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

379 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2557