• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,469
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  181
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด)
  ที่อยู่ :
  20/1 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:34:03
 • โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.
  ประเภท :
  อื่นๆ (โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.)
  ที่อยู่ :
  อาคารบ้านลือชา เลขที่ 10 ชั้น ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:25:55
 • IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ประเภท :
  อื่นๆ (IFMSA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
  ที่อยู่ :
  299/30 ถ.ประชาอุทิศ ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:11:48
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง)
  ที่อยู่ :
  379 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:01:32
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย)
  ที่อยู่ :
  3 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 15:59:15
 • โครงการควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  ประเภท :
  อื่นๆ (โครงการควบคุมการสูบบุหรี่ อบต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่)
  ที่อยู่ :
  156 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 15:56:03
 • บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท)
  ที่อยู่ :
  26/5 หมู่ 9 ซอย วปอ.11(พิเศษ ) ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 พฤษภาคม 2557 13:20:20
 • ร้านยาสองเภสัชกร
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  99/106 4 ถ.วัดศรีบูรณาวาส โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 พฤษภาคม 2557 14:32:47
 • แฟมิลี่ดรักส์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  228/24 หมู่5 ถ.ศรีนครินทร์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 พฤษภาคม 2557 16:35:49
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  ที่อยู่ :
  177 หมู่ที่ 3 ถ.- ตำบลทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 เมษายน 2557 11:35:55
 • ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย
  ประเภท :
  อื่นๆ (ห้องสมุดประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย)
  ที่อยู่ :
  750 หมู่ที่ 2 ถ.- ตำบลเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2557 12:23:33
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
  ประเภท :
  อื่นๆ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด)
  ที่อยู่ :
  ถ.เพลินจิต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 เมษายน 2557 15:46:31
15/16