• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี)
  ที่อยู่ :
  147 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 10:23:45
 • บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด)
  ที่อยู่ :
  60/13 3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 10:14:55
 • บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด)
  ที่อยู่ :
  60/13 3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 10:12:33
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
  ประเภท :
  อื่นๆ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด)
  ที่อยู่ :
  ถ.เพลินจิต ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:56:30
 • บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด)
  ที่อยู่ :
  39/39 ,39/40 4 ถ.บายพาสชลบุรี หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:54:55
 • ร้านขายยา สมาร์ท ดรัก
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายยา สมาร์ท ดรัก)
  ที่อยู่ :
  1 31 ถ.อนามัยงามเจริญ ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:50:46
 • คลินิกหมอจรรยา
  ประเภท :
  อื่นๆ (คลินิกหมอจรรยา)
  ที่อยู่ :
  187 ถ.ผังเมือง สะแตง เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:34:00
 • บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน))
  ที่อยู่ :
  700/737 นิคมอมตะนคร พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:32:27
 • บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัทโทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  ที่อยู่ :
  700/65 6 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:24:56
 • อบต แจ้ซ้อน
  ประเภท :
  อื่นๆ (อบต แจ้ซ้อน)
  ที่อยู่ :
  330 2 แจ้ซ้อน เมืองลำปาง ลำปาง 52240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2557 09:23:16
 • บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด)
  ที่อยู่ :
  20/1 1 ถ.พิมพาวาส-แสนภูดาษ แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:34:03
 • โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.
  ประเภท :
  อื่นๆ (โครงการจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข สสส.)
  ที่อยู่ :
  อาคารบ้านลือชา เลขที่ 10 ชั้น ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2557 16:25:55
14/15