รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ทัณฑสถาน)
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

26 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 02 กรกฎาคม 2557

อื่นๆ (ฝ่ายอาคาร / บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน))
ฝ่ายอาคาร / บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

296 ถ.พญาไท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง)
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง

99 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัทเดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด)
บริษัทเดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด

7/150 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน))
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ชัยพฤกษ์ ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (ศูนย์ชีวนันท์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)
ศูนย์ชีวนันท์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

310/2 10 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค จำกัด)
บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค จำกัด

39/57-59 ถ.พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด)
บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

700/402 7 ดอนหัวฟ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (บริษัท โฟรืสตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด)
บริษัท โฟรืสตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

159,161,163 สุขุมวิท 62 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (ห้องพยาบาล สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย)
ห้องพยาบาล สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 ม.2 ถ.บรมราชชนนี ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 73120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

255 ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557

อื่นๆ (เทศบาลตำบลเขาคอก)
เทศบาลตำบลเขาคอก

2 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2557