รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (เทศบาล)
นาเยีย

นาเยีย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
อิมพีเรียลโบ๊ทเฮ้าท์ บีช รีสอร์ท

83 5 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุชุมชนบ้านโนนลาน

57 ม.9 ถ.พุฒิธรรม ต.เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
ตำรวจภูธรภาค6พิจิตร

166 ถ.ศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
คนลุ่มภู

174 3 ท่วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
แจนแดนเรดิโอ

170 3 แจนแดน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
บ้านเสือเต้น

222/2 8 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุคนใจใส FM.105.00 MHz.

129 ต.โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สภาสังคมสงเคราะห์)
สภาสังคมสงเคราะห์

257 ถ.ราชวิถี ต.ทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (หนังสือพิมพ์)
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ

834/78-76 ถ.มิตรภาพ - เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุเพื่อคงามมั่นคงภายในบางระกำ

3 ม.5 ต.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในบางระกำ

3 ม.5 ต.บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558