รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (มูลนิธิ)
มูลนิธิใบไม้เขียว

1600 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพฃรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีบริการแก๊สรถยนต์)
หจก.ขวัญไทยมอเตอร์

401 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีอนามัย)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามันที่ 9

21 ม.4 ต.มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (ศูนย์ กศน.)
ศูนย์ กศน.อำเภอคุระบุรี

ต.แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สถานีอนามัย)
สถานีอนามัยบ้ายนกนองหลุม

65 ม.10 ต.ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา)
พัฒนกร น้อมแนบ

88 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 63

1/1 ซ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (บริษัท สยามยูไยเต็ด รับเบอร์ จำกัด)
บ.สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด

55 ม. 6 - ถ.- ตำบลคลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล)
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล

201 หมู่ที่7 ถ.บ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.บ้านคำพรินทร์

228 หมู่ 7 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.ดงขวาง

76 5 ถ.ชยางกูร ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (สคล. เหนือล่าง)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

136/6 -- ถ.ศรีถมอรัตน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤษภาคม 2558