รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (โรงแรม)
ปทุมวัน ปริ้นเซล

444 วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ร้านยา)
อาศรมยาวลัยลักษณ์

1145/2 ถ.ราชดำเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
เครือรอยัลริเวอร์กรุ๊ป

219 ถ.จรัญสนิทวงศ์66/1 บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
เดอะเวอร์รันด้า อ่าวนาง

191 ม.2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
กรุงศรีริเวอร์

27/2 11 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
ทุ่งกระเชาะ

1 3 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 63120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
นาเยีย

นาเยีย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
อิมพีเรียลโบ๊ทเฮ้าท์ บีช รีสอร์ท

83 5 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
สถานีวิทยุชุมชนบ้านโนนลาน

57 ม.9 ถ.พุฒิธรรม ต.เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
ตำรวจภูธรภาค6พิจิตร

166 ถ.ศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
คนลุ่มภู

174 3 ท่วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
แจนแดนเรดิโอ

170 3 แจนแดน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2558