รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (NGO)
เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ (นายภานะรินทร์ รัตนไชย 107)

188/1 รามคำแหง 53 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2558

อื่นๆ (องค์กรด้านเด็กและเยาวชน)
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอละงู

17 ละงู ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2558

อื่นๆ (องค์กรเยาวชน)
องค์กรเยาวชนตำบลบ้านขาว

อบต.บ้านขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา 90140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง

หมู่ 5 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครร 5 ถ.- ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา 30160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 มกราคม 2558

อื่นๆ (ร้านยา)
จุฑาทิพเภสัช

297/6 อาคารพาณิชย์ ซอยพหลโยธิน50 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 มกราคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพี้

89 9 ถ.- คำพี้ นาแก นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤศจิกายน 2557

อื่นๆ (บริษัท)
บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด

3/214 อาคาร 1 ชั้น 14 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2557

อื่นๆ (ืชุมชนบ้านปาตาบูดี)
มัสยิดดารุลฟาอีซีนบูดี

หมู่ 3 - ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 ตุลาคม 2557

อื่นๆ (ร้านขายยา)
มาบข่าฟาร์มาซี

150 - ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (ร้านยา)
ภัครินทร์เภสัช

193 ถ.นางพิม ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านเภสัชกรปาจรีย์

20 6 ถ.ไกรภักดี ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 10 สิงหาคม 2557

อื่นๆ (โรงแรม)
Salaya Pavilion Hotel and training center

999 Sai 4 ถ.Buddhamonthon Salaya พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 กรกฎาคม 2557