รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา)
พัฒนกร น้อมแนบ

88 ม.2 ต.แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 63

1/1 ซ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2558

อื่นๆ (บริษัท สยามยูไยเต็ด รับเบอร์ จำกัด)
บ.สยามยูไนเต็ด รับเบอร์ จำกัด

55 ม. 6 - ถ.- ตำบลคลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล)
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิธินาถพยาบาล

201 หมู่ที่7 ถ.บ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.บ้านคำพรินทร์

228 หมู่ 7 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
รพ.สต.ดงขวาง

76 5 ถ.ชยางกูร ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (สคล. เหนือล่าง)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง

136/6 -- ถ.ศรีถมอรัตน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤษภาคม 2558

อื่นๆ (กลุ่มเด็กและเยาวชน)
เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่

188/1 ซอยรามคำแหง 53 แยก 1ซอย 2 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2558

อื่นๆ (NGO)
เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ (นายภานะรินทร์ รัตนไชย 107)

188/1 รามคำแหง 53 ถ.รามคำแหง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2558

อื่นๆ (องค์กรด้านเด็กและเยาวชน)
สภาเด็กและเยาวชนอำเภอละงู

17 ละงู ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2558

อื่นๆ (องค์กรเยาวชน)
องค์กรเยาวชนตำบลบ้านขาว

อบต.บ้านขาว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาว ระโนด สงขลา 90140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 มีนาคม 2558

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง

หมู่ 5 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครร 5 ถ.- ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา 30160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 มกราคม 2558