• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • จุฑาทิพเภสัช
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  297/6 อาคารพาณิชย์ ซอยพหลโยธิน50 ถ.พหลโยธิน คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มกราคม 2558 15:42:52
 • รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคำพี้
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  89 9 ถ.- คำพี้ นาแก นครพนม 48130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 พฤศจิกายน 2557 09:48:47
 • บริษัท อัลฟ่า ออฟฟิซ ออโตเมชั่น จำกัด
  ประเภท :
  อื่นๆ (บริษัท)
  ที่อยู่ :
  3/214 อาคาร 1 ชั้น 14 โครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 พฤศจิกายน 2557 22:10:56
 • มัสยิดดารุลฟาอีซีนบูดี
  ประเภท :
  อื่นๆ (ืชุมชนบ้านปาตาบูดี)
  ที่อยู่ :
  หมู่ 3 - ถ.- แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 ตุลาคม 2557 14:16:20
 • มาบข่าฟาร์มาซี
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายยา)
  ที่อยู่ :
  150 - ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2557 17:13:28
 • ภัครินทร์เภสัช
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  193 ถ.นางพิม ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 สิงหาคม 2557 11:57:17
 • ร้านเภสัชกรปาจรีย์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายยา)
  ที่อยู่ :
  20 6 ถ.ไกรภักดี ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 สิงหาคม 2557 22:13:24
 • Salaya Pavilion Hotel and training center
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงแรม)
  ที่อยู่ :
  999 Sai 4 ถ.Buddhamonthon Salaya พุทธมณฑล นครปฐม 73170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:35:37
 • ร้านยาเภสัชกรชูศักดิ์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  45 ถ.วรบุตร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 14:06:39
 • ร้านยา เภสัชชุมชน
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  206/17 ตรงข้ามปากซอย 8 ถ. เจษฎาวิถี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 13:56:38
 • ร้านยายยา ธวัชชัยเวชภัณฑ์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  52/17 14 ถ.พหลโยธิน ลี้ ลี้ ลำพูน 51110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 12:53:31
 • ร้านคลินิกยา
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านยา)
  ที่อยู่ :
  39/100 ถ. สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 กรกฎาคม 2557 10:36:47
10/16