รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็๋ต

10 ม.4 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ชมรม)
ชมรมเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์และยาสูบสมุทรปราการ

478 ม. 3 ต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (พิพิธภัณฑ์)
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

414 ม. 13 ต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
ตำบลวังเหนือ

วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (สถานีอนามัย)
สถานีอนามัยกุดน้อย

ม.14 ต.กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา 301401

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 07 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
ปทุมวัน ปริ้นเซล

444 วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (ร้านยา)
อาศรมยาวลัยลักษณ์

1145/2 ถ.ราชดำเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
เครือรอยัลริเวอร์กรุ๊ป

219 ถ.จรัญสนิทวงศ์66/1 บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
เดอะเวอร์รันด้า อ่าวนาง

191 ม.2 อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 81180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (โรงแรม)
กรุงศรีริเวอร์

27/2 11 กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
ทุ่งกระเชาะ

1 3 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 63120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558

อื่นๆ (เทศบาล)
นาเยีย

นาเยีย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2558

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2558