• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1128 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:34:29
 • สน.จักรวรรดิ
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  324 ถ.จักรวรรดิ จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:32:30
 • Thai Koito Company Limited
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  370 ถ.นิคมอุตสาหกรรม บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:30:20
 • บ.โอลิค(ประเทศไทย)จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  166 หมู่ 16 ถ.อุดมสร บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:26:30
 • โรงเรียนอัมพวันศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/186 อัมพวันศึกษา ถ.นครไชยศรี - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:24:00
 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  371 หมู่ 8 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:22:06
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  91 ถ.นนทบุรี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:20:45
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  136/1 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองปทุม ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 110170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:18:15
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  34 ถ.สนามชัย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:15:27
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข3 บางซื่อ(คลินิกยาเสพติด)
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  596 ถ.เตชาวณิช บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:12:59
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:10:48
 • ศริราช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ตึก72 ปี ชั้น 7 ถ.พรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:08:16
9/640