• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 ถ.ปราสาท - ทุ่งมน สมุด ปราสาท สุรินทร์ 32140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มิถุนายน 2560 14:03:40
 • คำโคกสูง
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 ต.คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 41280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 15:45:49
 • บัวตูม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  33 ม.10 ถ.- บัว๖ุม โซ่พิสัย หนองคาย 38170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 14:58:57
 • โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  60 7 ในเมือง ปากช่อง นครราชสีมา 30320
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 มิถุนายน 2560 12:49:10
 • เทศบาลตำบลธงธานี
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  144 ม.10 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ - ถ.- ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2560 21:35:49
 • โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง 92170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  05 มิถุนายน 2560 14:30:47
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวหนอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:23:25
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:19:22
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:15:19
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 11:11:08
 • โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:53:57
 • โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ถ.หน้าโรงพยาบาล เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 มิถุนายน 2560 10:32:18
9/633