รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น

75 ม.8 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรา E2 ชั้น 3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

สถานที่ราชการ
รพ.สต.บ้านไม้แดง

105 หมู่ 5 ถ.นคร -สงขลา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านกกตาลดงบังวิทยา

103 6 ถ.เสลภูมิ - คำโพนสูง หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองขาม

- หมู่ 1 ถ.ซากค้อ-หนองขาม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโชคชัย

- - ถ.เสรีประชา โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2548

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหิน

2 หมู่ 2 ข ถ.- บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย

52/1 9 ถ.- สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านดอนกลาง

- 3 ถ.- หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

245 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ (สุวรรณประมุขวิทยาคาร)

60/1 หมู่ 5 ต.หัวเวียง อ. เสน หมู่ 5 ถ.- หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทรายงาม

หมู่ 5 บ้านทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2561