• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,940
 • สำนักงาน
  1,304
 • โรงเรียน
  1,364
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  63
 • สสอ. / สสจ.
  107
 • สถานที่ราชการ
  135
 • เทศบาล
  3
 • อื่นๆ
  166
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • รพ.สต.ตกพรม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  36 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:53:33
 • วัดลำบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:13:30
 • วัดลำบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 14:12:30
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  - หมู่ที่ ๑ ถ.ฤทธิรณ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มีนาคม 2560 10:22:15
 • บ้านป่าเหมือด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  96 5 สำราณราฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มีนาคม 2560 22:02:57
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกมะกอก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  223 ม.11 บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 มีนาคม 2560 19:01:24
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซอย 9 ถ. ชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:38:34
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพนราชตะพานหิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 ซ.9 ถ.ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 17:32:48
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  - หมุ่ที่ 4 ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มีนาคม 2560 10:31:15
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  160/2 ม.7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เช 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มีนาคม 2560 13:27:05
 • สังวาลย์วิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๓๗ หมู่ ๙ บ้านดอยสุเทพ ถ.ศรีวิชัย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 มีนาคม 2560 11:24:27
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  69 หมุ่ 8 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 มีนาคม 2560 16:35:53
8/621