รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

188 หมู่ 3 ถ.- ต.ปากปวน วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

140 หมู่12 ถ.อรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)

หมู่ที่ 9 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

6/1 หมู่5 ถ.อรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โนนเชียงบังหาดหนองแค

4 ถ.- ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา

10 ถ.- ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ไม่มี

110 5 ถ.อรุณประเสริฐ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
วังยาวเจริญวิทย์

24 บ้านวังยาว หมู่ที่9 ถ._ ตำบลพลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
วัดบ้านแพง

128 11 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)

270 11 ถ.- สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
วัดบ้านแพง

จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

86 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จ 86 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ถ.- ตำบลสวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2561