• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  37/1 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท บ่อ ขลุง จันทบุรี 22110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 12:57:49
 • โรงเรียนเทพพิทักษ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  55/5 พฤกษา49 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 11:45:35
 • หน่วยบริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ที่ทำการเทศบาลเมืองสะเตงนอก (ห 199 หมู่ 6 ถ.ร่มเกล้า สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กุมภาพันธ์ 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  02 พฤษภาคม 2560 01:26:25
 • สถานีตำรวจภูธรฟากท่า
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  สภ.ฟากท่า ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 พฤษภาคม 2560 08:46:12
 • โรงเรียนวัดหนองจิก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม. 6 - ถ.- บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 17120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 เมษายน 2560 13:59:41
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  545 10 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2560 10:54:45
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่9 - ถ.- บึงศาล องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2560 09:18:45
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่9 - ถ.- บึงศาล องครักษ์ นครนายก 26120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  28 เมษายน 2560 09:16:53
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 4 - ถ.- ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 90210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  27 เมษายน 2560 09:41:06
 • เทศบาลทุ่งหลวง ๑ (บ้านโคกมะพร้าว)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 1 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 22:08:21
 • โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุสาหะวิทยาคาร"
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - ถ.แสงชูโต ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 11:39:50
 • กรมธนารักษ์
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 เมษายน 2560 11:21:51
8/627