• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  กองการศึกษา สำนักปลัด องค์การบ 4 หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 52150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2560 20:27:11
 • สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเสือ
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  กองการศึกษา สำนักปลัด องค์การบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 52150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2560 20:23:36
 • โรงเรียนบ้านปางสุด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  12 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 มิถุนายน 2560 09:46:56
 • ร.ร.หันคาพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  668 1 ถ.- - หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 มิถุนายน 2560 07:11:34
 • ร.ร.หันคาพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  668 1 ถ.- หันคา หันคา ชัยนาท 17130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 มิถุนายน 2560 07:02:50
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  30 13 ถ.ชยางกูร โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 มิถุนายน 2560 10:56:27
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 - ถ.- แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2560 16:20:35
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  99 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2560 16:18:37
 • บ้านมะนาวหวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  198 หมู่ 8 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2560 15:09:15
 • บ้านมะนาวหวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  198 หมู่ 8 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 มิถุนายน 2560 14:03:58
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคดนโนโลยีกระบี่
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  100 หมู่ 6 - ถ.เหนือคลอง - เขาพนม ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 มิถุนายน 2560 18:51:05
 • โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  51/1 หมู่ 7 ถ.ปากน้ำ - หัวไทร ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  16 มิถุนายน 2560 15:40:03
7/633