รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย

หมู่7 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2561

โรงเรียน
สตรีสิริเกศ

ถ.ปลัดมณฑล เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2561

สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรราพูน

สถานีตำรวจภูธรราพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 08 เมษายน 2561

โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์

12 8 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญ

43/1 ถ.นวลจันทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 เมษายน 2561

โรงเรียน
ศรีอรุโณทัย

ึึ71 - ถ.ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

354 10 เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2561

ทั่วไป
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

59 หมู่ที่ 8 นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2561

ทั่วไป
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

59 หมู่ที่ 8 นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2561

ทั่วไป
สนง.นสพ.เดลินิวส์ ประจำอำเภอปักธงชัย

266/2 หมู่ 11 ถ.สืบศิริ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัย
Mahidol

2ถนนวังหลัง บางกอดน้อย กทม ถ.วังหลัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย

- - ถ.- ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2561