รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนานกเขียน

บ้านหนองโน หมู่ 4 ถ.- หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์

268 ม.3 268 ม.3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์

268 ม.3 สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะแร

70 หมู่ที่ 6 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 32330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 ม.12 ถ.เพชรเกษม7 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

812 812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ถ.812 ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านหนองบัวคำ

199 หมู่ที่ 11 ถ.- นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก

239 4 ถ.- พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2561

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่

ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านนาเพียงใหญ่

262 ม. 19 - ถ.- จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม

หมู่7 นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา

ม.7 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ถ.ศรีเชียงใหม่-สังคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2561