รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
บริษัทไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

9/9 ม.6 ถ. กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10450

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

70 ม.2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 86130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น

ม.13 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด (ส่วนน้ำมันหล่อลื่น)

135 / 5 ถ.ทรงธรรม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด (ส่วนน้ำมันหล่อลื่น)

135 / 5 ถ.ทรงธรรม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

681 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ์ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนพันธะวัฒนา

249 ถ.สุโขทัย ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

สำนักงาน
บจก.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) โรงงานพระประแดง

6 ม.2 ถ.สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลภูเวียง

136 ม.3 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนหนองขอนวิทยา

164 ม.7 ถ.แจ้งสนิท หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น

ม.13 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2557