รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
รพ.เฉลิมพระเกียรติ

444 15 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

สำนักงาน
ศูนย์ TO BE NUMBER ONE /กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านร่องหวาย

216/1 2 ถ.เชียงราย - เทิง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

5/9 5 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

222 ศรีสุมังคล์2 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
ร้านค้า

93 วชิรธรรมสาธิต26 ถ.สุขุมวิท101/1 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
อู่ประทุมศิลป์

286 9 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ร้านอาหาร
แอ๋ว เบเกอรี่

257 1 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 93160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

430 1 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ถ.ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยเจริญ

1 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

572 ถ.แสงชูโต ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557