รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา

7 3 ถ.ประชาหรรษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนสำเร็จวิทยา

14 บ้านอรัญ ถ.บ้านอรัญ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

1 ถ.วังสิงห์คำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก

111/9 1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช

2 ถ.วังหลัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวังชิ้น

115 8 วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
ชุมชนปลอดบุหรี่จรเข้มาก (โครงการควบคุมยาสูบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้า 6 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
งานบริหารวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

354 10 ถ.เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย 57140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงเรียน
ในนามผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

3362/5-7 มโนรม ถ.พระราม 4 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโซ่พิสัย

143 2 โซ่ โซ่พิสัย หนองคาย 38170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมแพ

82 1 ถ.มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2557