รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลวังจันทร์

349 ม.1 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สำนักงาน
บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด

นิคมฯลาดกระบัง 120 หมู่ 4 ถ.ฉลองกรุง ลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
วิริยะภราดรอพาร์ทเมนต์

5/233 ม.9 ถ.สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สำนักงาน
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)

902/9 ถ.สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกลาง

ม.3 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก (กฤษณาประชาสรรค์)

145/4 ม.13 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สำนักงาน
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

อาคารเชลล์ 10 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลจุน

7 ม.7 ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 56150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ม.พายัพ

139 ถ.แก้วนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่ออน

75/15 ม.1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
โรงแรมข้าวหอมเรสซิเดนท์(ลำปาง)

ข้าวหอมเรสซิเดนท์ 43 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สำนักงาน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

618/1 ถ.นิคมมักกะสัน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557