รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
-

3/3 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนพระพฤทัยสวรรคโลก

60 ถ.เทศบาลดำริ4 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

190 4 สบบง ภูซาง พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
ท่ารถเปรมประชาฮอด

21/37 9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

237 5 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

สคร.
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สุรินทร์

7 ถ.กรุงศรีนอก ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลอ่างทอง ( ตึกอายุรกรรมชาย )

3 เทศบาล 6 บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนพานทอง

65/3 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

สำนักงาน
มูลนิธิก้าวหน้า

2/12 7 ถ.สังฆประชา ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม

70 2 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"

64 1 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

15 7 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2557