รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
ทั่วไป
-

20/1 นานาใต้ ถ.สุขุมวิท 4 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

125/123 หอพัก CK2 ห้อง 303 ม.7 ซอยเปรมฤทัยกลาง ถ.บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

199 ม.3 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา

47 ม.4 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 36180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

41 ม.11 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
หมู่บ้านสะอาดเจริญ

22 ม.12 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

154 ม.2 หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าแดง

184 ม.11 ถ.เหมืองแดง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

113 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มศักดิ์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

59 ม.1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
ประชาชนทั่วไป

15/4 ถ.ภูธรอุทิศ สะเดา สะเดา สงขลา 90120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557

ทั่วไป
-

62 ม.1 บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2557