• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โตนดพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  14 โตนด โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:23:47
 • บ้านผู้ใหญ่บ้าน
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  16 5 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:22:26
 • -
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  7/3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:20:57
 • ร้าน พีพี เนท
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  49 1 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:19:06
 • ตลาด
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  399 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:17:35
 • ประชาชนทั่วไป
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  38 7 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:14:50
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร กลุ่มงานจิตเวช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  174 ถ.มรุพงษ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:12:42
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (งานโครงการพิเศษฯ)
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  388 5 ถ.สุขุมวิท บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:11:18
 • แผนกบริการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเมโย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2012/5-7 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:09:30
 • โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินท์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:07:43
 • โรงพยาบาลประโคนชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  190 3 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:06:06
 • เครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สตูล
  ประเภท :
  สคร.
  ที่อยู่ :
  103 4 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2557
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 เมษายน 2557 09:04:17