• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เทศบาลตำบลสันทราย
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  421 หมู่ที่ 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 สิงหาคม 2560 11:29:15
 • โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  43 หมู่ 5 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 20:30:56
 • ตลาดกรีนเวย์ไนท์มาร์เก๊ต หาดใหญ่
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  1406/3 ถ.กาญจนวณิชย์ - ถ.กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 20:08:03
 • บ้านห้วยเสียด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  117/1 ม.9 ถ.ดอนสัก-บ้านใน ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 11:23:01
 • บ้านห้วยเสียด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  117/1 ม.9 ถ.ดอนสัก-บ้านใน ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 11:20:44
 • เทศบาลตำบลสันทราย
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  421 หมู่ที่ 7 สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 สิงหาคม 2560 15:25:07
 • โรงเรียนบ้านหลักร้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๒๐๓๙ - ถ.มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 สิงหาคม 2560 14:45:06
 • โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 หมู่ 1 - ถ.- ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 สิงหาคม 2560 23:09:23
 • บ้านขุนแม่ลา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 หมู่ 1 - ถ.- ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 สิงหาคม 2560 23:06:18
 • บ้านขุนแม่ลา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 หมู่ 1 - ถ.- ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 สิงหาคม 2560 22:57:57
 • โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 หมู่ 1 - ถ.- ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 สิงหาคม 2560 22:39:42
 • โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  64 หมู่ 1 - ถ.- ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 สิงหาคม 2560 22:37:10
6/639