รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
อนุบาลตาดควัน

7 1 ถ.- ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57590

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2561

โรงเรียน
บ้านพนาหนองหิน

135 7 แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 29 เมษายน 2561

อื่นๆ (รพ.สต.กุดยาลวน)
รพ.สต.กุดยาลวน

ม.1 บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

เครือขายภาคี
ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี

265 สนง..สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ถ.พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

โรงพยาบาล
หน่วยงานสุขภาพจิตและยาเสพติด

86 ม.1 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 94230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2546

วันที่ลงทะเบียน: 27 เมษายน 2561

สถานที่ราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2561

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด

529 หมู่ที่ 3 ถ.- วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2561

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

1/2 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2561

อื่นๆ (อบต.)
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

77 หมู่ที่ 3 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2561

เทศบาล
เทศบาลตำบลศรีสองรัก

159 14 ถ.ด่านซ้าย-โคกงาม ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา

ม.เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ถ.พุทธมณฑล ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2561

อบต.
นาคูณใหญ่

172 2 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2561