• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ธาดาอนุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  25 ถ.เทศบาล 12 ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 92130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2560 11:25:00
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนป่ายาง
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  102 4 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 พฤษภาคม 2560 08:59:40
 • โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2560 14:56:04
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงครั่งน้อย
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  หมู่ 1 ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 พฤษภาคม 2560 13:28:53
 • ชลประทานเขื่อนแม่กวง จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 11 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 พฤษภาคม 2560 08:46:13
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  451 ถ.มหิดล ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 14:08:05
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  477 หมู่ที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 12:50:21
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  477 หมู่ที่ 1 ถ.ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 12:36:48
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  19 พฤษภาคม 2560 08:27:12
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:32:23
 • พิกุลทอง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  229 4 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 พฤษภาคม 2560 11:29:03
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ๒๓๕ - ถ.- ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร ๓๕๑๑๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 พฤษภาคม 2560 16:37:20
6/627