• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  21 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวน้อย ถ.- หนองไผ่ กุดรัง มหาสารคาม 44180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 11:40:42
 • โรงเรียนวัดวังแดง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 2 ถ.- เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 09:43:33
 • โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  105 ม.3 ถ.- บุฮม เชียงคาน เลย 42110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 21:23:23
 • โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 12 ถ.ดอนหวาย โนนสูง ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 18:14:40
 • โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.ดอนหวาย-โนนสูง ตำบลใหม่ โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 18:07:22
 • โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 11:52:02
 • โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 สิงหาคม 2560 11:41:19
 • โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 สิงหาคม 2560 21:15:40
 • เทศบาลตำบลสันทราย
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  421 หมู่ที่ 7 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 สิงหาคม 2560 11:29:15
 • โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  43 หมู่ 5 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 20:30:56
 • ตลาดกรีนเวย์ไนท์มาร์เก๊ต หาดใหญ่
  ประเภท :
  ตลาด
  ที่อยู่ :
  1406/3 ถ.กาญจนวณิชย์ - ถ.กาญจนวณิชย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 20:08:03
 • บ้านห้วยเสียด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  117/1 ม.9 ถ.ดอนสัก-บ้านใน ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  17 สิงหาคม 2560 11:23:01
5/639