• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • เมืองแงง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  283 หมู่ 1 บ้านทุ่งกวาง ถ.ปัว-เชียงกลาง แงง ปัว น่าน 55120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2540
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 12:21:20
 • เทศบาลตำบลศิลาดาน
  ประเภท :
  เทศบาล
  ที่อยู่ :
  89/1 หมู่ 2 ถ.- ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท 17110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 10:47:21
 • โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  50 หมู่ที่ 10 ถ.ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 48120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2560 17:40:10
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองบัว
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  30 พฤษภาคม 2560 13:17:07
 • รพ.สต.บ้านสนามชัย
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ต.เหล่าหลวง เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 16:17:09
 • รพ.สต.บ้านฝาง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  87 ม.11 ต.บ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 14:02:05
 • ศรีโคตรบูณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  225 10 ถ.ชยางกูร บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 48000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 12:53:49
 • โรงเรียนบ้านคูหา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม4 - ถ.- คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 90210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  29 พฤษภาคม 2560 11:27:13
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  222 หมู่9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 21:51:11
 • บ้านคลองดินดำ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 8 บ้านคลองดินดำ ต.หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 18:58:54
 • บริษัท กันยงอีเลคทรก จำกัด มหาชน
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  67 11 ถ.บางนา ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 13:08:47
 • อบต.น้ำรึม
  ประเภท :
  อบต.
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 ถ.จรดวิถีท่อง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 63000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  26 พฤษภาคม 2560 10:33:48
5/627