• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  319 ถ.ไทยพันทา โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:01:50
 • ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์ประสานงาน)
  ที่อยู่ :
  106/2 หมู่ 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 15:58:49
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  80 หมู่ 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 15:55:36
 • บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  629/1 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 15:52:03
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  98 หมู่ 8 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กรกฎาคม 2560 14:59:58
 • วัดนาเจริญ
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  159 หมู่ 4 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กรกฎาคม 2560 10:19:20
 • บริษัท ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  110/57 หมู.3 ถ..ลำลูกกา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  11 กรกฎาคม 2560 09:27:33
 • โรงเรียนบ้านควนแหวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่ 7 ถ.- โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 93170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2560 20:28:31
 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  999 ถ.ศรีบัวทอง บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กรกฎาคม 2560 00:36:12
 • สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีวิทยุท้องถิ่นรุ่งเรืองเมืองนครนายก FM 101.25 MHz)
  ที่อยู่ :
  76 ม.2 76 ม.2 ซอย ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญซอย 1 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กรกฎาคม 2560 08:09:14
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  84 4 ถ.มิตรภาพ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2560 16:23:09
 • บ้านควนสระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 84350
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  06 กรกฎาคม 2560 10:37:07
5/633