รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ไตรมิตรวิทยา

52ม.10 ม.10 กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

2 ตำบลหนองใหญ่ - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 07 สิงหาคม 2561

สถานีตำรวจ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ ค่ายศรีนครินทรา ม.7.ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถ.- ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

49 หมู่ที่ 8 ถ.- แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

ม.3 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี

๑๕๒ 152 หมู่ 12 ถ.152 หมู่ 12 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
บ้านนาข่อย

145 1 ยะรม เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 01 สิงหาคม 2561

โรงเรียน
บ้านคำโพนสูง

- หมู่ที่ 9 - ถ.- กกโพธิ์ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านท่าสำราญ

60 2 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
ถนนชัยสามัคคี

8 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

หมู่ 5 ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561

โรงเรียน
บ้านโคกใหญ่

- 4 ถ.- คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 กรกฎาคม 2561