รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านหนองตอ-บัวเสียว

45 หมู่ที่ 7 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

100 ม.11 - ถ.- วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านบัว

- 14 ถ.- กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ 32120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

239 10 ถ.- โพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซำ

- หมู่ 3 ถ.- ต.สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

ม.13 - ถ.- ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
รร.บ้านสร้างแป้น

6 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โนนเพชรพัมนา

สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
คึมใหญ่วิทยา

124 1 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

ทั่วไป
กลุ่มเครือข่ายปลอดบุหรี่

99|403 ม.นอร์ทเทิร์นทาวน์ ถ.พหลโยธิน ต..คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านดงบัง

- 3 ถ.- หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม)

96 หมู่ 1 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2561