รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านรางเฆ่

- 4 ถ.- แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
ดอกคำใต้

225 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ พะเยา 56120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนไผ่งามวิทยา

211 เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 52120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
วัดเชิงเลน

1 หมู่ 8 ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

อบต.
อบต.บ้านยาง

131 หมู่ 5 บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี 18160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
คลองหอยโข่ง

21 1 ถ.- คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านปลาโด

๓ ถ.- หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
บ้านช่องกะพัด

1 11 ถ.- แก่งหาแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 22160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

ม.4 ตำบลโนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแดง

115 2 ถ.- โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2561

ทั่วไป
ร้านล้านศร

151 หมู่10 - ถ.- หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 16

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 - ถ.- หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2561