• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  1/2 หมู่ 3 ซอยคลองครุ-ศรีเมือง ถ.เศรษฐกิจ ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2560 20:44:49
 • บ้านม่วงสว่างสามัคคี
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - หมู่2 ถ.ประชาสันติ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  25 สิงหาคม 2560 10:16:02
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 - ถ.- โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 23:05:11
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 - ถ.- โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มิถุนายน 2551
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 23:00:25
 • บ้านอัยเยอร์เวง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  3/4 หมู่ 1 ถ.สุขยางค์ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 95110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 21:59:30
 • โรงพยาบาลตะกั่วป่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  39/2 หมู่่ 1 ถ.เพชรเกษม บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 84000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 15:44:45
 • กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.นครนายก
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ข.1/100 - ถ.สุวรรณศร นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2553
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 สิงหาคม 2560 12:44:11
 • โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- ตำบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 สิงหาคม 2560 12:55:06
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่2 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 17:47:33
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่2 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 17:44:55
 • วัดวังแดง
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - 2 ถ.- เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66230
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 13:32:49
 • โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  21 หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวน้อย ถ.- หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 44180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  22 สิงหาคม 2560 11:42:41
5/640