• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  90/1 หมู่7 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:30:29
 • เลิดสิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  58*863 หมู่บ้านสินทวีบางมด ถ.พระราม2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:26:56
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  323 ถ.ศรีอยุธยา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:25:26
 • บ.สหไทย เทอร์นิมอลจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  51/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:23:32
 • วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  165 ถ.หมู่ 2 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:20:37
 • คุณอานนท์ จิตรเวช
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  505 หมู่ 14 สามัคคี5 ถ.นิตโย หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:18:12
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  1 หมู่ 5 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:16:01
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  132/8 ถ.เทศบาล 17 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:12:52
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  2/1 ถ.เทศบาลพัฒนา วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:10:57
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  333/7 หมู่ 5 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:09:00
 • มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
  ประเภท :
  มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ :
  126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:06:11
 • สำนักงานประกันสังคม
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  88/28 หมู่ 4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:04:09
4/633