รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

76 17 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561

สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561

อื่นๆ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี

179 หมู่ 8 โครงการซิตี้โฮมเพลส 3 ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
พัฒนาสามัคคี

32 หมู่ 12 ถ.- หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
อุดมวิทยายน

46 2 ถ.- ปันแต ควนขนุน พัทลุง 93110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
พูลเจริญวิทยาคม

16 ม.1 16 หมู่1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี ถ.บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนวัดมังคลาราม

446 หมู่ที่ 1 บ้านท้ายสำเภา ถ.- พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์)

599 599ถ.มิตรภาพ อ.ปากช่อง ถ.มิตรภาพ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โนนปลาเข็ง

- หมู่ที่ 7 ถ.- ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
พานิชชีวะอุปถัมภ์

เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต บ้านหัวถนน

125 หมู่9 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2561