รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โพนงามศึกษา

50 หมู่ที่ 8 โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 47170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2561

เทศบาล
เมืองแม่โจ้

15 หมู่ 12 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบึงพระราม

101 หมู่ 4 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

132 - ถ.ศรีณรงค์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2543

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนนำ้ผุด

125 หมู่ที่8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเ _ ถ._ นำ้ผุด เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหัวดอน

4 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา

80 หมู่ 5 ถ.- แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ารไร่

- หมู่ 5 ถ.- โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย 43130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านซับใต้

444 6 พญาเย็น บัวใหญ่ นครราชสีมา 30320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
บ้านห้วยทราย

คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนม่วง

- หมู่ 7 ถ.- ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง

- 3 ถ.- นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2561