• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 14:31:08
 • รพ.สต.บ้านดงมัน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 3 ตำบลสิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 11:23:31
 • ร้านกุญชรอะไหล่ยนต์
  ประเภท :
  อื่นๆ (ร้านขายอะไหล่รถยนต์)
  ที่อยู่ :
  1811/2 ม.7 ถ.เทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  01 มิถุนายน 2560 09:39:02
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:48:00
 • รพ.สต.บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 9 กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:45:03
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
  ประเภท :
  อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 6 - ถ.- สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:40:41
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำ้้อ้อม
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 น้ำ้อ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:33:02
 • รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ ตำบลดงครั่งใหญ่
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 7 ตำบลดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:09:26
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  4 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:03:14
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  1 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 16:00:05
 • รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  120 2 ถ.- ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2550
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 15:08:21
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานดอกไม้
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  64 6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 65000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  31 พฤษภาคม 2560 14:23:16
4/627