• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  11 หมู่ 1 อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กันยายน 2560 14:36:15
 • สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  สิงหาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กันยายน 2560 13:04:31
 • สหคลินิกแพทย์ปัญญา 3
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  20 กันยายน 2560 11:51:56
 • โรงเรียนบ้านคอนน้อย
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 9 - ถ.- ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 30160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 กันยายน 2560 13:37:59
 • ดิ แอมเบอร์ แมนชั่น
  ประเภท :
  ทั่วไป
  ที่อยู่ :
  444 หมู่ 19 ถ.เลี่ยงเมือง รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กันยายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กันยายน 2560 08:31:08
 • โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 2 ถ.กันทรลักษ์-นาห่อม เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 542
  วันที่ลงทะเบียน :
  12 กันยายน 2560 15:52:10
 • วัดเขาพระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๗ เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 17:06:05
 • วัดเขาพระ
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ ๗ - ถ.- เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 16:56:47
 • โรงเรียนบ้านศรีธนู
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - - ถ.- เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 กันยายน 2560 14:38:09
 • ทุ่งเขาหลวง
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  201 หมู่ 7 ถ.- ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กันยายน 2560 15:44:12
 • แก้วเสด็จพิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  125 4 ถ.- หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2558
  วันที่ลงทะเบียน :
  09 กันยายน 2560 14:03:16
 • โคกโพธิ์ไชยศึกษา
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  67 8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  07 กันยายน 2560 08:59:22
3/640