• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,970
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,426
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  180
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  ประเภท :
  วัด
  ที่อยู่ :
  34 ถ.สนามชัย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤษภาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:15:27
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข3 บางซื่อ(คลินิกยาเสพติด)
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  596 ถ.เตชาวณิช บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:12:59
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  261 ถ.จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  เมษายน 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:10:48
 • ศริราช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  2 ตึก72 ปี ชั้น 7 ถ.พรานนก ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 17:08:16
 • ศูนย์จัดสรรผลประโยชน์การค้า
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  44/14 ถ.กรุงเทพ-นนท์ เตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:58:37
 • ศิริราช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:55:51
 • ปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  40 หมู่ 4 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:48:03
 • บ้านน้ำท่วม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:46:56
 • อินทร์บุรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  37/7 หมู่ 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:45:43
 • หัวตะพานวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 10 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:43:27
 • วัดอินทราราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:41:13
 • สถานีวิทยุคนใจใส FM105.00 Hz
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
  ที่อยู่ :
  129 หมู่ 3 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:39:22
3/633