รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านอัยเยอร์เวง

5/4 หมู่ 1 5 ถ.สุขยางค์ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 95110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง

โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสวยหลง

หมู่ 4 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านหนองตุ

85 6 ถ.- หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม

เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา

99/15 12 หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2557

วันที่ลงทะเบียน: 04 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
บ้านหัวยาง

92 4 หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านอินเตอร์เนต)
ต้น-ตาล คอมพิวเตอร์

147 หมู่6 ถ.- บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)

- 1 ถ.- ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

หมู่ 1 - ถ.- หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

อบต.
อบต.สิงโตทอง

106 สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2561

โรงเรียน
ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

- ถ.- ภูเขาทง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2561