• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ศูนย์จัดสรรผลประโยชน์การค้า
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์)
  ที่อยู่ :
  44/14 ถ.กรุงเทพ-นนท์ เตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:58:37
 • ศิริราช
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:55:51
 • ปลาค้าววิทยานุสรณ์
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  40 หมู่ 4 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:48:03
 • บ้านน้ำท่วม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  23 หมู่ 13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37120
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:46:56
 • อินทร์บุรี
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  37/7 หมู่ 1 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:45:43
 • หัวตะพานวิทยาคม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  72 หมู่ 10 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:43:27
 • วัดอินทราราม
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  258 ถ.เทอดไท บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:41:13
 • สถานีวิทยุคนใจใส FM105.00 Hz
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานีวิทยุ)
  ที่อยู่ :
  129 หมู่ 3 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:39:22
 • สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี
  ประเภท :
  อื่นๆ (สวท)
  ที่อยู่ :
  90/1 หมู่7 นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:30:29
 • เลิดสิน
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  58*863 หมู่บ้านสินทวีบางมด ถ.พระราม2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:26:56
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  ประเภท :
  สถานีตำรวจ
  ที่อยู่ :
  323 ถ.ศรีอยุธยา - เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:25:26
 • บ.สหไทย เทอร์นิมอลจำกัด
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  51/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 กรกฎาคม 2560 16:23:32
10/640