“นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก” รุ่นที่่ 3

ข่าว/กิจกรรม 25 ต.ค. 62 | เข้าชม: 516

        เมื่อวันที่ 21- 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก” ภายใต้โครงการปกป้องเด็ก Gen Alpha จากการได้รับควันบุหรี่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 3

         ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 88 คน โดยเป็นคุณครูจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด / อำเภอ รวม 45 แห่งทั่วประเทศ  กิจกรรมหลักเป็นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินิทานสร้างสรรค์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก รศ.เกริก  ยุ้นพันธ์