“นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก”

ข่าว/กิจกรรม 1 ส.ค. 62 | เข้าชม: 362

กระบวนการเรียนรู้
“นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก” 

โดย  รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์  
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ ฯ