โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ

ข่าว/กิจกรรม 7 มิ.ย. 62 | เข้าชม: 1,451

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีขบวนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยกับพิษภัยของบุหรี่ในชุมชนรอบโรงเรียน และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนชุมนุมดนตรีสากล ร่วมบรรเลงเพลงให้ความสนุกสนานกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อมูล โดยเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่