กระบวนการเรียนรู้ "นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก"

ข่าว/กิจกรรม 29 เม.ย. 62 | เข้าชม: 155

โดยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสื่อด้วยวิธีง่าย ประกอบการเล่านิทานในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านรูปแบบของนิทาน การป้องกันเด็กเล็ก (Gen Alpha) ให้อยู่ในพื้นที่ๆ ปลอดภัย ปลอดจากควัันบุหรี่ โดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กจากพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น วิทยากร

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก" ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 90 คน จาก 26  จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คุณครูที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก ได้มีแนวทางและมีสื่อพร้อมใช้ในการรณรงค์ป้องกันเด็กจากการได้รับอันตรายของควันบุหรี่มือสอง และมือสาม 

จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 25 -26 เมษายน 2562