หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย

ข่าว/กิจกรรม 28 ธ.ค. 61 | เข้าชม: 144

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ  ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว หมู่ 9 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย