โครงการ บรว.ปลอดภัยบุหรี่ บ้านไร่ฝ่าย อำเภอวังโป่ง

ข่าว/กิจกรรม 21 ก.ย. 61 | เข้าชม: 361

โครงการ บรว.ปลอดภัยบุหรี่ บ้านไร่ฝ่าย อำเภอวังโป่ง  นำทีมโดย  คลินิกเลิกบุหรี่งาน แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์   จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ปลอดบุหรี่  ในอำเภอวังโป่ง  โดยให้ความรู้ถึงโทษของบุหรี่ และประชาสัมพันธ์ คลินิกเลิกบุหรี่ ภายในโรงพยาบาลวังโป่ง  และยังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนพิการ ม.4   ณ ศาลาประชาคม   เพื่อทำความเข้าใจ เน้นการได้รับพิษภัยที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ และวิธีการเลิกบุหรี่ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม