“พ่อจ๋า บุหรี่ทำร้ายครอบครัวเรา”

ข่าว/กิจกรรม 10 ส.ค. 61 | เข้าชม: 413

ด้วย 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทุกปี ประเทศไทย ถือเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหา และข้อเสนอทางออกต่อรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง และครอบครัว

ในปีนี้ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายผู้หญิงที่ได้รับผล กระทบจากบุหรี่ 4 ภาค และเครือข่ายเด็ก เยาวชน เครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ มองเห็นสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี เยาวชน เด็ก และครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับการสูบบุหรี่ หรือยาสูบ ทั้งในรูปแบบของการเป็นผู้สูบ (นักสูบมือ1) ผู้ไม่ได้สูบ โดยตรง แต่สูด หรือสัมผัสกับควันบุหรี่ เข้าไปในร่างกาย ซึ่งเราเรียกผู้ได้รับผลกระทบ เหล่านี ้ว่าเป็ นนักสูบมือ 2 และมือ 3) 

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 ระบุว่า “หญิงไทยจำนวนมากมีความรู้ ไม่มากพอเรื่อง อันตรายของการสูบบุหรี่ต่อคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยจากคำถามถึงการรู้ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของมารดาคลลอดทารก ก่อนกำหนด 28 – 34 สัปดาห์ พบว่า มีคุณแม่ที่ไม่สูบบุหรี่ร้อยละ 54.3 รู้ว่ามีอันตราย ส่วนคุณแม่ที่สูบบุหรี่มี เพียงร้อยละ 39.5 เท่านั้นที่รู้ว่า การสูบบุหรี่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์

และที่น่าสนใจไปกว่านั้น จากการสำรวจการได้รับควันบุหรี่มือสองในประเทศไทย พบว่า การรับควันบุหรี่มือสองในบ้าน ภาคใต้มีปัญหารุนแรงที่สุด โดยประชากรมีอัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านทุกวัน สูงสุดของประเทศ คือ 37.3% ขณะที่อัตราเฉลี่ยของประเทศไทยเท่ากับ 28.1% กรุงเทพต่ำสุด 22.6% ภาคกลาง 23.6% ภาคเหนือ 28.7% และภาคอีสาน 30.9%

และล่าสุดการสำรวจปี พ.ศ.2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า มีคนไทย 17.3 ล้านคนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน 

(http://www.ashthailand.or.th)