กิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยเด็กๆ

ข่าว/กิจกรรม 7 มิ.ย. 61 | เข้าชม: 623

กิจกรรมของโรงเรียนวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โดยให้เด็กๆ จัดทำสื่อสร้างสรรค์ พร้อมเดินรณรงค์แจกสติกเกอร์ให้กับชุมชนใกล้เคียง