• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,471
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  183
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ราคาบุหรี่แพงขึ้น หมอประกิตชวนเลิกบุหรี่ เพิ่มเงินในกระเป๋า ล้างพิษให้สุขภาพ
25 ก.ย. 60 / เปิดดู : 28

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบในโอกาสที่บุหรี่ยี่ห้อต่าง ๆ มีราคาแพงขึ้นจากผลของการขึ้นภาษี โดยในการสำรวจที่ผ่าน ๆ มาพบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่  แต่ขาดแรงจูงใจที่เพียงพอในการที่จะลงมือเลิกสูบ  การขึ้นภาษีครั้งนี้ที่ทำให้บุหรี่กลุ่มราคาถูกสูงขึ้นซองละเกือบ 20 บาท  จาก 40 เป็น 60 บาท  ทำให้เงินค่าซื้อบุหรี่หนึ่งซองเพียงพอที่จะซื้อข้าวราดแกงได้สองจานในต่างจังหวัด ซึ่งการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พ.ศ. 2557 พบว่า คนที่ยากจนที่สุดที่สูบบุหรี่  จะใช้รายได้ 10-20% ในแต่ละเดือนไปกับการซื้อบุหรี่  การที่ราคาบุหรี่แพงขึ้นครั้งนี้  จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้สูบบุหรี่รายได้น้อยที่จะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้  ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าซื้อบุหรี่ได้เดือนละหลายร้อยบาท  ที่นำไปใช้จ่ายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  อาทิ อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาของลูก  เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  ข้าวปลาอาหาร หรือสิ่งจำเป็นอื่นของครอบครัว 

นอกจากเรื่องการประหยัดเงินแล้ว การเลิกสูบบุหรี่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นทันทีในระยะสั้น  หายใจโล่งขึ้น  ออกกำลังกายได้มากขึ้น  เนื้อตัวและเสื้อผ้าจะหายจากกลิ่นเหม็นบุหรี่  ร่างกายจะเริ่มซ่อมแซมอวัยวะภายในที่เสียหายไปจากการสูบบุหรี่  ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ลดลง  เช่น ภายหลังเลิกสูบ 1 ปี โอกาสที่จะเกิดหัวใจวายกะทันหันจะลดลงครึ่งหนึ่ง  หากเลิกสูบถึง 5 ปี  โอกาสเกิดเส้นเลือดสมองตีบจะลดลง  และหากเลิกถึง 15 ปี  โอกาสเกิดมะเร็งปอดจะลดลงจนเกือบเท่าคนไม่สูบบุหรี่  ทั้งนี้  โดยเฉลี่ยคนที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี จะมีอายุยืนขึ้น 10 ปี  คนที่เลิกสูบบุหรี่เมื่ออายุ 40 ปีจะอายุยืนขึ้น 9 ปี  คนที่เลิกสูบเมื่ออายุ 50 ปี  จะอายุยืนขึ้น 6 ปี  และคนที่เลิกสูบเมื่ออายุ 60 ปี  จะมีอายุยืนขึ้น 3 ปี  ดังนั้นการเลิกสูบบุหรี่จึงมีผลดีต่อทั้งครอบครัวและสุขภาพคนสูบบุหรี่เอง  และที่สำคัญในคนสูบบุหรี่ที่ลูกยังเล็ก  การเลิกสูบบุหรี่จะลดโอกาสติดบุหรี่ของลูกด้วย

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2278-1828 

ย้อนกลับ To Top