ลิเกจังหวัดพิจิตร ร้องรำ ชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

ข่าว/กิจกรรม 20 ก.ย. 60 | เข้าชม: 744

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร  เทศบาลเมืองตะพานหิน และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร  จัดแถลงข่าว โครงการสื่อวัฒนธรรม ลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  เพื่อเชิญชวนคนไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และปกป้องเด็กและเยาวชนจากการติดบุหรี่  ในวันที่  19  กันยายน 2560  ณ  ลานถนนคนเดินเทศบาลเมืองตะพานหิน

 

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   กล่าวว่า วัฒนธรรมการแสดงลิเกของจังหวัดพิจิตร เป็นสื่อที่ถือเป็นภูมิปัญหาพื้นบ้านที่ได้รับความสนใจและสืบทอดมาอย่างยาวนาน  ผมขอแสดงความชื่นชมมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ได้ร่วมกับสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร  และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร  จัดกิจกรรมสื่อวัฒนธรรม ลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ขึ้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในระดับชุมชน ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการให้ข้อมูลกับกลุ่มประชาชนในระดับชุมชนที่มีอัตราการสูบบุหรี่ที่สูงกว่าระดับปกติ  ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของกลุ่มเยาวชน และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนจังหวัดพิจิตร

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  กล่าวเพิ่ม เติมว่า จากการสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดพิจิตร  ในปี พ.ศ.2558  อยู่ที่ร้อยละ 19.31  หรือจำนวน  84,897  คน ซึ่งโดยสถิติแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสามของคนที่สูบบุหรี่ระยะยาว  ซึ่งเท่ากับ 28,299  คน  จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ทั้งนี้การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข  โดยเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาที่สำคัญลำดับที่สองของคนไทย  ปีละห้าหมื่นกว่าคน  มาตรการที่สำคัญในการทำให้การสูบบุหรี่ลดลง  คือ การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่  เพราะเมื่อเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ อีกร้อยละ 70  จะติดไปจนตลอดชีวิต  อีกทั้งการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ยังช่วยให้คนในบ้านไม่ต้องได้รับควันบุหรี่  ลดโอกาสที่ลูกจะติดบุหรี่   คนสูบบุหรี่จะสูบน้อยลงหรือเลิกสูบง่ายขึ้น    และไม่มีกลิ่นเหม็นบุหรี่ในบ้านอีกด้วย

นายแสงวิรัตน์ ยื่นแก้ว นายกสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร  กล่าวว่า ทางสมาคมมีความยินดีที่ทางมูลนิธิรณรงค์ฯ   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงลิเก   ซึ่งถือเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่า โดยทางเราได้ให้ ศิลปินลิเก  ป. ปากควาย แต่งเนื้อร้องลิเกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ให้บ้านปลอดบุหรี่  หากท่านใดสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมในวันงานและติดตามชมสื่อรณรงค์ลิเกบ้านปลอดบุหรี่  ที่ทางนายกสมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตรได้ร่วมงานในครั้งนี้  

 

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวัลภา  แก้วศรี  โทร. 0-2278-1828