“บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16

ข่าว/กิจกรรม 1 ส.ค. 60 | เข้าชม: 689

ศูนย์สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ออกบูทนำสื่อรณรงค์ฯ  เผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในครั้งนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาสื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน