• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
“บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 16
1 ส.ค. 60 / เปิดดู : 139

ศูนย์สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ออกบูทนำสื่อรณรงค์ฯ  เผยแพร่ให้กับภาคีเครือข่ายที่มาร่วมงานในครั้งนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาสื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

ย้อนกลับ To Top