โรงเรียนท่าค้นโทวิทยายน

ข่าว/กิจกรรม 1 มิ.ย. 60 | เข้าชม: 841

โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน  อำเภอท่าคันโท กาฬสินธุ์  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงสูบบุหรี่โลก 

31 พฤกษภาคม 2560