“เขาทราย-สามารถ ร่วมงานวันงดสูบบุหรี่โลก”

ข่าว/กิจกรรม 1 มิ.ย. 60 | เข้าชม: 854

ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เป็นประธานจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ, พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ ผอ.โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม, ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา, นพ.วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจวิชัยเวช, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, นายดำรง ต่ายทอง (สมิงขาว), เขาทรายแกแล็คซี่, สามารถ พยัคฆ์อรุณ อดีตแชมป์โลก ร่วมอยู่ด้วย
 

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวกับปอดและหัวใจ