• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,474
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  186
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
2 พ.ย. 59 / เปิดดู : 417

30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

พิธีมอบโล่ แดผู้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่  
โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี

 

 

ย้อนกลับ To Top