30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 2 พ.ย. 59 | เข้าชม: 1,038

30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

พิธีมอบโล่ แดผู้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่  
โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี