• ทั่วไป
  1,116
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,960
 • สำนักงาน
  1,305
 • โรงเรียน
  1,393
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  554
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  108
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  169
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
2 พ.ย. 59 / เปิดดู : 265

30 ปี เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

พิธีมอบโล่ แดผู้ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่  
โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559
จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี

 

 

ย้อนกลับ To Top