วัยรุ่นไทยยุค Gen Z ประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 18 พ.ค. 59 | เข้าชม: 1,447

วัยรุ่นผนึกกำลังประกาศไม่ยุ่งกับบุหรี่ เชื่อคนรุ่นเดียวกันหรือ Generation Z ฉลาดคิด ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขานรับ และเร่งรณรงค์เพื่อให้เด็กรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่ปลอดบุหรี่

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ  ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า Generation Z คือ คนที่อายุ 7-20 ปีในขณะนี้  พวกเราเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูล เราตระหนักดีว่าความอิสระในการเข้าถึงข้อมูลมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อการเลือกใช้ชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้และเห็นตรงกัน คือ มีข้อมูลมากมายที่ใคร ๆ  ก็ค้นได้จากอินเตอร์เนทว่าบุหรี่ไม่ดีอย่างไร  ผมไม่เคยค้นเจอประโยชน์ของบุหรี่เลยแม้แต่ครั้งเดียว พวกเราจึงเลือกที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติด และเพื่อแสดงพลังของ Gen Z เราจึงร่วมกันทำโครงการ “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ” ขึ้น   “เราอยากเห็น Gen Z ปลอดจากบุหรี่ครับ เราหวังว่าสังคมจะช่วยกันส่งเสริม และสนับสนุนโครงการนี้ครับ” 

 

ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยข้อมูลการสำรวจ สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 –2558) พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงจากนางสาวบังอร  ฤทธิภักดี  กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่า คนไทยที่ติดบุหรี่กว่าครึ่งเริ่มสูบก่อนอายุ 19  ปี  เมื่อมีการเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 27 เท่านั้น ที่สามารถเลิกได้ ส่วนอีกร้อยละ 73  จะติดไปตลอดชีวิต  ดังนั้นหากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเติมนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ ยิ่งกว่านั้น หากเยาวชนตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่แล้ว  ก็จะเป็นด่านแรกของการก้าวไปสู่สิ่งเสพติดและอบายมุขที่ร้ายแรงชนิดอื่น ๆ ด้วย  “เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่วัยรุ่นในวันนี้  ได้ลุกขึ้นมาบอกสังคมว่าไม่เลือกบุหรี่ และไม่เอาบุหรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในขณะที่บริษัทบุหรี่จ้องเจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นตาเป็นมัน เพราะรู้ดีว่าลูกค้าของเขาที่ติดบุหรี่แล้ว ล้วนเริ่มสูบตอนเป็นวัยรุ่นเกือบทั้งสิ้น ดิฉันเชื่อว่า หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือ มีการสร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันเด็ก Gen Z จากการเสพติดบุหรี่  ก็จะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และในระยะยาวก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้”

12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น  10.9 ล้านคนในปี 2558 ในจำนวนนี้ พบว่าเป็น Gen Z ที่มีอายุ 15-18 ปี 3.1 แสนคน  ซึ่งหากเราช่วยกันปกป้อง Gen Z จากการเริ่มสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ก็จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่ได้ถึงร้อยละ 90

ด้าน นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย นิติกรจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การป้องกันนักสูบหน้าใหม่เป็นมาตรการที่สำคัญยิ่ง แต่ทว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ได้แก่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 นั้น ใช้มากว่า 20 ปีแล้ว ล้าสมัยและมีช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจยาสูบใช้เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด เพราะธุรกิจยาสูบต้องการล่าลูกค้าใหม่มาทดแทนผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่จนป่วยและตายหรือเลิกสูบ ดังนั้น พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีมาตรการในการปกป้องเด็กจากเข้าถึงบุหรี่ เช่น การห้ามแยกซองบุหรี่ขายเป็นรายมวน ทั้งนี้ จากการสำรวจที่ผ่านมา พบว่าร้อยละ 88 ของเด็กอายุระหว่าง 15-17  ปี ที่สูบบุหรี่ ซื้อบุหรี่จากการแบ่งขายเป็นมวน ๆ  

ด้าน ดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีนี้ว่า  “ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ  ลดโรค”   เพราะซองบุหรี่แบบเรียบเป็นมาตรการสำคัญที่จะลดความดึงดูดของซองบุหรี่ ป้องกันการใช้ซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณา  หรือสื่อความหมายผิด ๆ แต่ในทางกลับกัน ซองบุหรี่แบบเรียบทำให้เห็นภาพคำเตือนเด่นชัดขึ้น  โดยซองบุหรี่แบบเรียบหมายถึงซองบุหรี่ที่นอกเหนือจากภาพคำเตือนพิษภัยยาสูบแล้ว  อนุญาตให้พิมพ์ชื่อยี่ห้อบุหรี่ แต่ละยี่ห้อเป็นตัวอักษร  ห้ามพิมพ์ลวดลายสีสันและเครื่องหมายการค้า  โดยประเทศออสเตรเลียได้ใช้ซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่ พ.ศ.2555  ขณะที่ประเทศอังกฤษและไอร์แลนด์กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเริ่มใช้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ทั้งนี้สหภาพยุโรปหรืออียู  ได้ประกาศว่าสมาชิกทั้ง 28 ประเทศสามารถออกกฎหมายนี้ได้  ไม่ได้เป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อยี่ห้อ และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ผลการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบของออสเตรเลียพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลง ทำให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบมากขึ้น  สังเกตเห็นภาพคำเตือนซองบุหรี่เด่นชัดขึ้น ไม่พบความยุ่งยากของร้านค้าปลีกในการหยิบหรือให้บริการลูกค้า และไม่พบว่ามีบุหรี่ปลอมหนีภาษีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

  

การแถลงข่าวในวันนี้ยังมี ตัวแทน น้อง ๆ ดารานักแสดง  Gen Z มาร่วมตอกย้ำว่า เยาวชน “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ”  เลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่  โดยมี น้องสกาย วงศ์รวี นทีธร, น้องพี สาริษฐ์   ตรัยเลิศวิเชียร,   น้องต้นหน ตันติเวชกุล พร้อมกับคุณย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ ดารานักแสดงและผู้กำกับจากซีรีย์ฮอร์โมน ซีซั่น 3,  น้องลิลลี่ อภิชญา ทองคำ เดอะเฟส,  น้องน้ำตาล  นฤมล วีรวัฒโนดม, น้องเติร์ด  ลภัส งามเชวง คามิกาเซ่,  น้องมะเฟือง ณัฐชยา   นิ่มสมุทร Net idol ร่วมด้วยน้อง ๆ มิสทีนไทยแลนด์จาก บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด  น้องน้ำหวาน ชวนันท์ เลิศปัญญาพร รองอันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ 2014, น้องเกรซ บุศรินทร์ แซ่ลี้  รองอันดับ 2 มิสทีน ไทยแลนด์ 2015,  น้องมุก มุกดา นรินทร์รักษ์ มิสทีนไทยแลนด์ 2011 และน้องมะเหมี่ยว พรชดา เครือคช มิสทีนไทยแลนด์ 2013

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828