ศาลอินเดียสั่งให้ใช้ภาพคำเตือนขนาด 85%

ข่าว/กิจกรรม 12 พ.ย. 58 | เข้าชม: 700

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่าศาลสูงแคว้นราชสถาน  มีคำตัดสินให้สินค้ายาสูบที่ขายในอินเดียต้องพิมพ์ภาพคำเตือนขนาด 85% บนซองบุหรี่ทั้งสองข้าง  มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน  2559

 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขอินเดียได้ออกประกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2557  ให้บริษัทยาสูบต้องพิมพ์ภาพคำเตือนเพิ่มขนาดจาก 40% ที่กำหนดโดยกฎหมายเดิม  เป็นขนาด 85%  บนซองบบุหรี่  เท่ากับคำเตือนของประเทศไทย  โดยให้มีผลบังคับใช้  1  เมษายน  2558  แต่บริษัทบุหรี่ได้วิ่งเต้นคณะกรรมาธิการในรัฐสภาขอให้รัฐบาลเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปโดยไม่มีกำหนด ทำให้นายราหูล  โจซี่  ซึ่งมีญาติเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ได้ฟ้องศาลสูง  และศาลได้ตัดสินให้มีการบังคับใช้ประกาศภาพคำเตือนขนาด 85% ในอินเดีย  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  ปีหน้า  กฎหมายของอินเดียเข้มงวดกว่ากฎหมายของประเทศไทย   โดยแม้จะบังคับให้ใช้ขนาดภาพคำเตือน 85% เท่ากับของไทย แต่กฎหมายอินเดียบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท  ขณะที่ประเทศไทยบังคับใช้เฉพาะซองบุหรี่ซิกาแรตเท่านั้น  ขณะที่เนปาลกฎหมายกำหนดให้ขนาดภาพคำเตือน 90%  ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้