ภาพคำเตือนใหญ่ที่สุดในโลกวางตลาดแล้ว

ข่าว/กิจกรรม 3 พ.ย. 58 | เข้าชม: 838

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยภาพคำเตือนซองบุหรี่ประเทศเนปาลชุดใหม่ 5 ภาพ คือ สูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอด  ควันบุหรี่ฆ่าเด็ก  เส้นเลือดสมองแตก และทำให้เป็นมะเร็งปากและลำคอ ที่ปรากฏบนซองบุหรี่ที่วางตลาดแล้ว 

โดยภาพคำเตือนมีขนาด 90% ของพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของซอง  รวมทั้งที่ด้านฝาปิดส่วนบนของซอง  และพื้นที่ด้านข้างซอง  เป็นคำเตือนเป็นตัวอักษรถึงสารพิษต่าง ๆ ในควันยาสูบมีขนาด 90% เช่นกัน  นั่นคือพื้นที่ซองบุหรี่ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านหน้า-หลัง  ด้านข้างซองสองข้าง  และฝาปิดซองด้านบนและล่าง  มีถึง 5 ด้านที่เป็นคำเตือนหรือภาพคำเตือนพิษภัยยาสูบขนาด 90%  จึงเหลือพื้นที่ฝาปิดด้านล่างของซองบุหรี่เท่านั้นที่ไม่มีคำเตือน  ทำให้กฎหมายภาพคำเตือนซองบุหรี่ของเนปาลมีขนาดใหญ่และเข้มงวดที่สุดในโลก  ซึ่งเนปาลใช้ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 75%  มาตั้งแต่เมษายน 2557 โดยบริษัทบุหรี่แพ้คดีที่ฟ้องศาลที่ขอให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว  รัฐบาลเนปาลจึงออกกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนเป็น 90% เมื่อเดือนตุลาคม 2557 และให้มีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคมปีนี้  แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้การบังคับใช้กฎหมายล่าช้ามาถึงเดือนตุลาคม  ขณะที่ภาพคำเตือนขนาด 85% ของประเทศอินเดียที่แต่เดิมจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ถูกบริษัทบุหรี่วิ่งเต้นจนรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องลาออกจากตำแหน่ง  และวันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด  ทำให้ภาพคำเตือนขนาด 85% ของประเทศไทยที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครอง มีขนาดใหญ่ลำดับที่สอง และขนาด 82.5% ของออสเตรเลียเป็นลำดับที่สาม