พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสียวเลิกบุหรี่

ข่าว/กิจกรรม 21 ก.ค. 58 | เข้าชม: 819

ทีมงานคลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์ฯมศวเป็นวิทยากร"พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสียวเลิกบุหรี่ "นวัตกรรมทางความคิดใชัในงานรณรงค์ ลดละเลิกบุหรี่ *ขยายผล*สู่โรงบาลในจังหวัดนครนายก โดยท่านรอง ผ.อ.ฝ่ายบริหาร ร.พ.นครนายกเป็นประธาน งานผูกเสียวเลิกบุหรี่.....

 

ข้อมูลโดย : Suktipot Pornsri