มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียว

ข่าว/กิจกรรม 29 มิ.ย. 58 | เข้าชม: 731

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียว จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายประเสริฐ วชิรญาณุวัฒน์ ปลัดอำเภอภูเขียว เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสมรรถนะและขายเครือข่าย อสม. และทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงพยาบาลภูเขียว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมรับฟังและร่วมดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯทุกท่านให้การสนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย